TÜSİAD STEM Projesi

TÜSİAD STEM Projesi’nin detayları, TÜSİAD tarafından duyuruldu. 2014 yılından beri bu alanda çalışmalar yapan TÜSİAD, projede gelinen noktayı bir basın toplantısı ile aktardı.

TÜSİAD, bu yılın başından beri STEM Günleri’nin yanısıra STEM öğretmen eğitimi, STEM farkındalık kampanyası ve konu ile ilgili yol gösterici bir kaynak sunan rapor çalışmaları gibi bir dizi faaliyet gerçekleştiriyor.

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri Esin Güral Argat ve TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısının detaylarını ve aldığım notları okumaya lütfen devam edin.

TÜSİAD STEM Projesi

STEM sorgulayan, araştıran ve üreten nesilleri hedefler.

STEM; Sience, Technology, Engineering, Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve yeni nesil eğitimin bu alanların birlikteliği ile olabileceğini savunur. Aynı zamanda okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Disiplinler arası öğrenme sağlar ve neredeyse uçsuz bucaksız bir süreçtir.
Ülkemizde özellikle son dönemde STEM dendiğinde; Maker, Kodlama ve Robotik alanlarında öne çıkıyor. Aynı zamanda düzenlenen etkinliklerde bolca konuşuluyor. Her ne kadar Teknoloji ön planda gözükse bile STEM’de temel, Fen ve Matematik eğitimidir. Hatırlayacağınız üzere bir süredir ben de STEM konusunda katkı sağlamak için oluşturduğum kaynakları sizlerle paylaşıyorum.

.

 

TÜSİAD, STEM’in açılımına +1 değer katmış ve “Sanat”ı ekleyerek “Yaratıcılık” ile bütünleştirmiş. 2014 yılından beri bir dizi çalışma ile yürütülen proje gelecek açısından çok değerli ve anlamlı. Basın toplantısı notlarına geçmeden önce şimdiye dek yapılan çalışmaları özetlemek istiyorum.

 

TÜSİAD STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi

TÜSİAD STEM Projesi’nin amacı liderlik potansiyeli taşıyan Fen ve Matematik öğretmenlerinin, yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamaları, uygulamaları ve öğrenme merkezli deneyimlerini meslektaşları ile paylaşma imkanı bulacakları, sürdürülebilir bir öğretmen eğitimi programı geliştirmektir. Doç. Dr. M. Sencer Çorlu yürütücülüğünde

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) ekibi tarafından hazırlanan program Milli Eğitim Bakanlığı izni ile yürütülüyor. Projede gönüllülük esas, lider öğretmen seçimleri başvuru mektubu ve 3 dakika ile sınırlı bir YouTube videosu üzerinden gerçekleşiyor. 5 ve 6. Sınıf Fen Bilgisi veya Matematik branşı öğretmenlerinin katılabileceği projeyi buradan inceleyebilirsiniz.

Projenin şimdilik hedef kitlesi İstanbul ili Üsküdar ilçesi ve Hatay ili Payas ilçesi Millî Eğitim Müdürlüğü yetki alanı içerisinde görev yapan, ilgili branşlardaki öğretmenler. Katılımcı listeleri ise şimdiden açıklanmaya başlanmış ancak henüz derslerde kullanılacak kaynakların yayını gerçekleştirilmemiş.

.

Genel olarak STEM konusunda en büyük sitemin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından geldiğini tahmin edebilirsiniz. STEM’in teknoloji ayağı olan “Dijital ve Teknolojik Kabiliyetler” kısmı kime teslim edilecek?

 

Şimdi gelin, TÜSİAD’ın 2014 yılından bu yana STEM konusunda farkındalığı ve STEM eğitiminin niteliğini yükseltmeye katkı sağlamak üzere yaptığı çalışmaları ve TÜSİAD STEM Projesinin detaylarını birlikte görelim.

 

TÜSİAD STEM Projesi

Basın toplantısında STEM Projesi’ne yönelik ayrıntıların yanı sıra, PwC Türkiye tarafından Türkiye’nin STEM görünümünü ortaya koymak amacıyla hazırladığı STEM raporu bizlerle paylaşıldı. Toplantı kapsamında ayrıca TÜSİAD STEM Projesi sponsorlarının konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bir panel düzenlendi.

TÜSİAD STEM Projesi; Dow Chemicals, Intel ve Zorlu Holding’in Ana Sponsorluğunda ve LAV’ın Altın Sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

 

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri Esin Güral Argat gerçekleştirdi. Argat konuşmasına, genç yaşında Batman’daki terror saldırısı sonucu şehit olarak aramızdan ayrılan öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı anarak başladı. Projenin çıkış amacını ve evrensel gereklilikleri vurgulayan Argat, projeye bir artı olarak sanatın eklendiğini STEM+A  olarak devam edileceğini belirtti.

 

 

Ardından sahneye TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik geldi.

Sözlerine Aybüke Yalçın’ı anarak başlayan Bilecik, şunları söyledi;

Günümüzde Sanayi 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri ile birlikte finanstan sağlığa, enerjiden gıdaya tüm sektörlerin iş yapış biçimleri değişiyor. Var olan endüstriler baştan aşağı yeniden tanımlanırken, daha önce var olmayan yepyeni endüstriler doğuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çalışmasına göre, nesnelerin interneti, ileri üretim teknolojileri, 3 boyutlu baskı, yeni enerji kaynakları iş yapış biçimlerini şimdiden dönüştürmeye başladı.

Uzak değil sadece 3 yıl içinde ise ileri robotik ve otonom ulaşım, yapay zeka, biyoteknoloji ve genomiksin etkisini daha yakından yaşayacağımız öngörülüyor. Ezberbozan dönüşümden meslekler de nasibini alıyor. Meslekler ve işler giderek daha fazla beceri gerektiren bir dönüşüm içinde. Yine Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çalışmasına göre, 2015 ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de iş hayatı için gerekli görülen temel becerilerin % 41’i 2020 itibariyle değişmiş olacak.

Dünyada dijitalleşme dolayısıyla bazı meslek ve iş alanlarının ortadan kalkması veya en azından dönüşmesi beklenirken yeni meslek alanlarının da ortaya çıkması öngörülüyor. Yaratıcılık gerektiren, rutin olmayan işler bu süreçte en avantajlı konumda olacak.

Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler karşısında, iş dünyasında yenilik ve yaratıcılık kavramları eskisinden çok daha yaşamsal bir önem kazanıyor. Bu özelliklere sahip insan gücü ülkelerin en kıymetli kaynağı konumunda.

Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Eğitim sistemindeki yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, pek çok ülke nüfusunu aşan muazzam bir değer. İnsan kaynağımızı en iyi şekilde eğitmek, ülkemizi ileri taşıyacak en büyük güç olacak. Eğitim sistemimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlaması için

 • analitik, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel ve disiplinler arası düşünme
 • problem çözme, iletişim, işbirliği

başta olmak üzere, 21. Yüzyıl becerilerini kazandırması vazgeçilmez önemdedir. STEM eğitimi, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımı olarak ön plana çıkmaktadır.

Uzun yıllardır TÜSİAD olarak eğitimin kalkınmanın en temel taşıyıcı unsuru olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Son üç yıldır ise özel olarak şu mesajı paylaşıyoruz:

Eğitimde STEM yaklaşımı ve ekonomide STEM işgücü, ülkemizin gelişmesinde kritik öneme sahiptir.

Çünkü STEM eğitimi ve işgücü, bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, sanayi 4.0 kavramlarının olmazsa olmazı, adeta belkemiğidir. Nitekim bugün tanıtımı yapılacak olan ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan “2023’e Doğru Türkiye’de STEM Görünümü” raporu da gelecek vizyonuyla ülkemizde STEM istihdam gereksinimine dikkat çekiyor.

Teknolojiyle bütünleşmiş bir dünyada hızlı koşanlardan olmak için kamu, iş dünyası ve eğitim paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Bu yıl başlarında açıklanan taslak müfredatlarda 21. Yüzyıl becerilerine ve STEM yaklaşımına yer verilmesi önemli bir adım oldu. Ülkemizde gün geçtikçe STEM eğitimi alanındaki çalışmalar artıyor, bununla birlikte iyi örneklerin hem sayısını hem de kapsayıcılığını geliştirmemiz gerekiyor.

TÜSİAD olarak, STEM eğitiminin eğitim politikalarında önceliklendirilmesi ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde hayata geçirilmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Bir yandan, daha fazla sayıda ve yüksek nitelikte ar-ge uzmanları, mühendisler ve bilim insanları yetiştirmeliyiz. Diğer yandan, STEM insan gücünü ülkemizde tutabilmek, ülkemize katkısını maksimize etmek için eğitim kurumları ve iş dünyası olarak uygun ortamı da sunabilmeliyiz.

STEM alanında dünyayı değiştiren buluşlara ve yeniliklere daha fazla sayıda gencimizin damga vurması ve gururumuz olmalarını ülke olarak sağlayabilmeliyiz. STEM konusunda atılabilecek adımların ulusal politika düzeyinde ele alınması ve eylem planlarında kamu, eğitim ve iş dünyasının işbirliği ile hızla ilerleme kaydedebiliriz. Bilgi ve inovasyon üzerinde şekillenecek olan geleceğin ekonomisi için “Önceliğimiz STEM’dir” diyoruz.

İş dünyası olarak yenilikçi, araştırmacı, sorgulayan bireylerin yetişmesi için katkı vermeye, eğitim ve iş dünyası arasında STEM işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bizimle aynı vizyonu paylaşan proje ana sponsorlarımız Dow Chemicals, Intel ve Zorlu Holding ile altın sponsorumuz LAV’a; işbirliği yaptığımız BAUSTEM ve PwC’ye çok teşekkür ediyorum. Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri olarak STEM projelerini yıllardır destekleyen sevgili Esin’e, STEM Çalışma Grubu başkanı olarak bu işe gönül veren sevgili Burak’a ve son olarak genel sekreterlik ekibimize teşekkür ediyorum.

Elbirliğiyle STEM farkındalığının artmasına önemli katkımız olmasını diliyorum.”

Ardından sahneye TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın geldi.

Türkiye’de bilime, teknolojiye, mühendisliğe ve matematiğe, bunun yanında girişimciliğe ve sanata çok daha fazla eğilmeye ihtiyaç var” diyen Aydın, sunumunda güncel teknolojik gelişmelere ve bizleri bekleyen yeniliklere yer verdi ve ekledi;

 “Türkiye’de bilime, teknolojiye, mühendisliğe ve matematiğe, bunun yanında girişimciliğe ve sanata çok daha fazla eğilmeye ihtiyaç var. Bunun en büyük sebebi de aslında bundan sonraki mesleklerin hepsi bu başlıkları içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla bu başlıklara hepimizin sahip çıkması lazım. Burada Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’de bu işin başındaki kamu kuruluşu ve birçok atılımı yapıyor. Ancak daha da fazla yapılacak işler var.

PwC Türkiye tarafından Türkiye’nin STEM görünümünü ortaya koymak amacıyla hazırlanan STEM raporu da bizlerle paylaşıldı. “2023’e Doğru “Türkiye’de STEM Gereksinimi Raporu, konuyla ilgili özet bulgular” dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

PwC Türkiye’den STEM Raporu

“2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi” başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değiniliyor ve yenilikçiliğin temelini oluşturan STEM becerilerinin ekonomik büyüme bakımından taşıdığı öneme dikkat çekiliyor.

Raporda global karşılaştırmaların yanı sıra Türkiye’nin STEM mezun sayılarının yıllar içerisindeki dağılımlarına da yer verilmiş. Yine raporda, STEM istihdam gereksinimine ilişkin öngörülerde bulunuluyor ve bu öngörüler doğrultusunda üniversitelerin STEM ile ilgili bölümlerinden mezun olup işgücüne katılması beklenen potansiyel çalışanlar ile sektör bazlı STEM istihdam gereksinimleri ortaya konuyor.

 

 

STEM mezunları oranları OECD tarafından en son 2014 yılında yayımlanan, alanlarına göre mezun verisi arasından seçilmiş bazı ülkelerin STEM mezunlarının toplam mezunlara oranları Grafik 1’de görülmektedir. Türkiye’nin %17 olan STEM mezunlarının toplam mezunlara olan oranı Brezilya’nın (%16) ilerisinde yer alırken, ABD (%17), Avusturalya (%17) ile benzerlik göstermekte, grafikteki diğer OECD ülkelerinin gerisinde kalmaktadır.

Bu ülkelerde STEM mezunlarının toplam işgücü içerisindeki payına bakıldığında ise, Grafik 2’de 2014 yılında Türkiye’nin 27 baz puan ile analizde yer alan diğer gelişmekte olan ülkeler Brezilya (17) ve Meksika (26) baz puanlarından daha ileride olduğu görülmektedir.

 

2016 – 2023 döneminde “Pazar Dışı Hizmetler”de yaklaşık 490 bin STEM istihdam artışı karşısında 450 bin STEM açığı ve Ticari ve Diğer Hizmetler sektöründe 182 bin STEM istihdam artışı karşısında 120 bin STEM açığı öngörülüyor.

 

 

Bu konuda neler yapılması gerektiği aşağıdaki şekilde özetlenmiş.

 • Dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 (d)evriminin giderek daha fazla gündemde olacağı bir dönemde STEM konusunun önceliklendirilmesi önem taşımaktadır.
 • Türkiye’de ihtiyaç duyulan STEM işgücünün sağlanması gerekir. Devlet, eğitim ve iş dünyası gerekli politika, programlar ve eylemler için birlikte hareket etmelidir.
 • STEM eğitim yaklaşımının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde hayata geçirilmelidir. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirilmelidir. Bunun için müfredatta, eğitim yöntemlerinde ve öğretmen eğitiminde iyileştirmeler fayda sağlayacaktır.
 • Yükseköğretimde eğitim içerikleri iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamalıdır. İş hayatına uyum gözetilerek zenginleştirilmeli ve üniversite ile sanayi arasında iş birlikleri artırılmalıdır.
 • STEM mezunlarının olabildiğince STEM alanlarına yönlendirilmelidir. Teknoloji ve inovasyon alanında ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünün karşılanması bakımından önemlidir.
 • Şirketlerin, Ar-Ge yaparak ve risk sermayesi sağlayarak yenilikçi bir ortam oluşturmalıdır. Oynadıkları önemli rolü devam ettirerek STEM eğitimine yatırım yapmak konusunda aktif rol almalıdır. STEM becerilerini destekleyerek küresel rekabet adına gerekli adımları atmaları gerekmektedir. STEM iş alanlarının artmasını sağlayacak çalışmaların (örn. Ar-Ge yatırımları, Ar-Ge’nin tabana yayılması vb.) hızlanarak devam etmesi de önemlidir.
 • Şirketler iş hayatında gerekli olan STEM profillerini oluşturmalıdır. İhtiyaç duyulan işgücü hakkında daha fazla bilgi sağlamalıdır. İş ve staj imkanları sunarak öğrencilerin çalışma yaşamına daha iyi hazırlanmaları için fırsatlar yaratabilir.
 • Türkiye için işgücü içerisinde ne kadar STEM çalışanının yer aldığı ve sektörel bazda nasıl olduğuna dair analizler gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de yer alan mevcut STEM mezunu sayısının artışına yönelik gerekli kapasite artış planlaması hayata geçirilmelidir. TÜİK, İŞKUR, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle ortak çalışma grupları oluşturulmalıdır. Veri kalitesinin STEM verilerini içerecek şekilde artırılması ve detaylandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca şirketlerin de kamu kurumlarına veri sağlayıp öngörülerini paylaşması ile kamu politikalarının oluşturulmasının desteklenmesi sağlanabilir.
 • STEM alanlarına yatırım yapılması dünyada son dönemlerde öne çıkmakla birlikte, bu konu üzerinde uzun zamandır birçok girişim yer alıyor ve sürekli olarak yenileri ortaya çıkmaya devam ediyor. STEM eğitiminin ve STEM işgücünün gelişmesi için gereken adımların ulusal politika düzeyinde ele alınarak kamu tarafından desteklenmesi, kamu, eğitim ve iş dünyasının işbirliği ile eylem planlarının hayata geçirilmesi ve ilerlemenin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

 

Fayda görmeniz dileğiyle.

  1 Yorum

 1. Pingback: 2017 Yılında Teknoloji Alanında Öne Çıkanlar - Fundalina

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir