FinTech alanında haftanın gündemi 66

FinTech alanında haftanın gündemi 66 belli oldu. Finansal Teknolojiler alanında haftanın öne çıkan haberlerini sizin için derledim.

FinTech alanında haftanın gündemi 66

28 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Finansal Teknolojiler alanında öne çıkan haberleri ve gündem başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kuveyt Türk Param ekosistemine dahil oldu

Kuveyt Türk ile Param arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması ile Kuveyt Türk, Param ekosistemine dâhil oldu.

Böylelikle Kuveyt Türk’ün CebimPOS ürününü kullanan işletmeler müşterilerine Param altyapısını kullanarak çok daha geniş bir ağ üzerinden avantajlar sunacak, 22 banka ve 9 kart markası üzerinden taksitli işlem yapabilecek. Param ise Kuveyt Türk’ün geniş müşteri ağından faydalanacak.

Mehmet Sezgin, PayTR Yönetim Kuruluna katıldı

PayTR, ödeme sistemlerinde farklı pazarlarda 30 yılı aşkın deneyime sahip olan ve Türkiye’de pek çok ilki gerçekleştiren Mehmet Sezgin’i yönetim kuruluna katarak yönetim kadrosunu da kuvvetlendiriyor.

Sezgin, PayTR’ın stratejik kararlarının alınması ve yeni ürün/hizmetlerinin hayata geçirilmesi konularında tecrübesiyle PayTR üst yönetimine katkı sağlayacak.

Hepsipay ve Paycell’den Ödemede İş Birliği

Hepsipay Cüzdanım kullanıcıları cüzdan içerisindeki Turkcell Faturayla Öde seçeneği ile Paycell’in hazır limitlerini kullanarak Hepsipay cüzdanlarına yükleme yapabilecek, yükledikleri tutarı Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekler. Yüklenen tutar Turkcell faturasına yansıyacak, böylece iki cüzdan uygulaması iş birliği ile kartsız alışveriş deneyimi kolaylaşacak.

Hepsipay Cüzdanım ve Paycell, iş birliklerini daha geniş bir yelpazede pekiştirerek, kullanıcılarına öncü deneyimler sunmaya devam edecek.

Süper Cuma’da harcamalar 13 kat arttı

Momento’nun verilerine göre Black Friday’de yapılan harcamalar geçen yıla kıyasla yüzde 1188, bir önceki cuma gününe kıyasla ise yüzde 96 artış gösterdi. En çok harcama yapılan kategoriler ise gıda, giyim ve teknoloji oldu. Geçen yıl Black Friday’de bir önceki cuma gününe kıyasla harcamalarda yaklaşık 3 kat artış yaşanırken, en çok alışveriş yapılan ilk 3 kategori yine teknoloji, giyim ve gıda olmuştu.

Mobilexpress, yılın ilk 9 ayına ilişkin verilerini açıkladı

2021 yılının ilk 9 ayında 160 milyon adet işleme aracılık ettiğini açıklayan Mobilexpress’in, Ocak – Eylül 2021 dönemine ait verileri şöyle sıralanıyor:

 • 160 milyon adet işleme aracılık edildi.
 • 2021 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 büyüme kaydedildi.
 • Türkiye ortalaması 12 olan “dakikada işlem adedi”nde dakikada 40 bin ile rekor kırıldı.
 • Temmuz – Eylül 2021 döneminde 10 Milyon TL’lik şüpheli işlem engellendi.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları düzenlemesi Resmi Gazete’de yer aldı

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yönetmeliği mülga ederek yürürlüğe koyduğu Yönetmelik ile ödeme hizmetleri ve elektronik parada yeni dönemi başlatan önemli değişiklikler gerçekleştirildi. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Ticari temsilci ve sınırlı ağ istisnasına ilişkin yeni düzenlemeler;

 • “Ticari temsilci” ve “sınırlı ağ” istisnalarından yararlanarak Yönetmelik kapsamı dışında kalanlara, son 12 aylık periyotta gerçekleştirdikleri işlem tutarlarının 50 milyon TL’yi aşması durumunda yıllık bildirim yapma yükümlülüğü getirilerek, her yıl Ocak ayında işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporu TCMB’ye iletmeleri gerektiği düzenlendi. Söz konusu bildirimleri takiben, TCMB ilgili kuruluşun faaliyetlerini ödeme hizmeti olarak değerlendirerek faaliyet izni alma zorunluluğu getirebilecek.
 • Sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçların, 6493 sayılı Kanun’un kapsamındaki sınırlı ağ istisnasından yararlanabilmesi için sadece belirli bir mağaza veya mağaza zincirinden yapılacak alışverişlerde kullanılabiliyor olması gerekecek. Sınırlı ağa eklenebilen tüm işyerlerinde geçerli olacak şekilde ihraç edilen ön ödemeli araçlar ise istisnadan yararlanamayacak.

Açık bankacılık faaliyetine ilişkin düzenlenlemeler;

 • “Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcıları” ile “Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcılara” ilişkin esaslar ile açık bankacılık olarak ifade edebileceğimiz bu faaliyetlere ilişkin esaslar düzenlendi. Ödeme hizmeti sağlayıcılarına, sunmakta olduğu hesap hizmetlerinin başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılmak istenmesi durumunda, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına hesaplarla ilgili hizmetleri, diğer müşterileri ile benzer koşullarda sunma yükümlülüğü getirildi. Bu ödeme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar ile taraflarca uyulması gereken teknik ve operasyonel gereklilikler TCMB tarafından ilerleyen süreçte belirlenecek olup, işbu teknik ve operasyonel gerekliliklere uyum sağlanıp sağlanmadığı ise Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından tespit edilecektir.

Faaliyet izni almaya ilişkin yeni düzenlemeler getirildi

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, ticaret unvanlarında yer alması gereken ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu ibarelerini kullanabilmeleri için ticaret unvanının ticaret siciline tescil edilmesinden önce TCMB’ye bir ön başvuruda bulunma ve başvuru ücreti olarak 500 bin TL yatırma zorunluluğu getirildi.
 • Faaliyet izni başvurusu “istihbari inceleme aşaması” ve “nihai onay aşaması” olmak üzere iki aşamaya ayrıldı. Birinci aşamada faaliyet izni onayı alınmasının ardından ikinci aşamada istenen belgeler ile en geç 120 gün içerisinde ikinci başvurunun yapılması gerektiği düzenlendi. Önceki yönetmelikte istenilen başvuru belgelerinin yanı sıra birkaç yeni başvuru belgesi daha hazırlanması gerektiği belirtildi. Mevcut başvurusu olanların ise istihbari inceleme aşamasında bulunması gereken eksik bilgi ve belgeleri 30 Haziran 2022’ye kadar TCMB’ye bildirmekle yükümlü olduğu, aksi takdirde söz konusu başvuruların reddedileceği düzenlendi.
 • Faaliyet izni verilen kuruluşa faaliyete başladıktan sonraki on gün içinde TCMB’ye bildirimde bulunma ve 1 milyon TL lisans ücreti ödeme zorunluluğu getirildi.

Teminat zorunluluğu ile ilgili düzenlemeler;

 • Başlangıç sermaye miktarı değişmemekle birlikte kuruluşlara TCMB nezdinde teminat bulundurma zorunluluğu getirildi. Teminat bulundurma, hesap bilgisi hizmeti veren kuruluşlar için zorunlu olmamakla birlikte, münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti veren ödeme kuruluşları için baz olarak 2 milyon TL iken; diğer ödeme kuruluşları için bu baz tutar 3 milyon TL, elektronik para kuruluşları için ise baz teminat tutarı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Diğer öne çıkan düzenlemeler;

 • Yönetmelik ile ödeme kuruluşlarının koruma hesaplarında bulunan ödeme fonlarının nemalandırılmasına izin verildi. 
 • Temsilcilerin atanmasına ilişkin prosedür değiştirildi.Temsilcilerden alınacak belgeler açıkça belirlendi, kuruluşlara temsilcilerini, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne kaydettirme yükümlülüğü getirildi. Temsilcilik sözleşmesinin ana çerçevesinin ise Birlik tarafından TCMB’nin uygun görüşü alınarak belirleneceği düzenlendi. Yönetmelikte ayrıca ödeme kuruluşları veya elektronik para kuruluşlarının birbirlerinin temsilcisi olduğu durumlarda temsilci olan kuruluşun temsilcilerinin alt temsilci olarak değerlendirilmesinin söz konusu olmayacağı belirtildi.
 • Türkiye’de yerleşik ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle iş birliği yapmasına imkan tanındı. İş birliğinin yurt dışındaki yerleşik tüzel kişinin TCMB’den izin almış olması ve ödeme işleminin en az bir tarafının yurt dışında bulunması durumunda yapılabileceği belirtildi.
 • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının başka şirketlerde pay sahibi olmasına ilişkin şartlar de belirlendi.

Arf, sabit paraları kullanarak regülasyona uyumlu uluslararası ödemeleri başlattı

Para kuruluşları için sınır ötesi ödeme ağı Arf, Avrupa ile Filipinler’i birbirine bağlayan yeni bir ödeme koridoru oluşturdu.

Avrupalı para transferi sağlayıcısı Tempo ile işbirliği kapsamında oluşturulan koridor sayesinde iki ülke arasında bankacılık ağına ihtiyaç duymadan anında ödeme gerçekleştirilebilecek.

Sabit paralardan yararlanarak, para kuruluşlarının anında ve regülasyonlara uyumlu sınır ötesi ödemeler yapabilmesini sağlayan Arf, Stellar blockchain ağı üzerinden Avrupa ile Filipinler’i birbirine bağlayan yeni bir ödeme koridoru oluşturarak Tempo Payments’a destek oldu. Bu işbirliği ile Stellar ağında yer alan tüm para şirketleri, Filipinler’e anında para transferi sağlayabilecek.

FinTech alanında haftanın gündemi 65

15-28 Kasım tarihleri arasında Finansal Teknolojiler alanında öne çıkan haberleri ve gündem başlıklarını hatırlamak isterseniz aşağıdaki derlememi okuyabilirsiniz.

  1 Yorum

 1. Pingback: FinTech alanında haftanın gündemi 67 - Fundalina

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir