İşimi Yönetebiliyorum Projesi Hayata Geçti

İşimi Yönetebiliyorum Projesi hayata geçti. TÜRKONFED, UNDP, Visa iş birliği ve 27 bankanın da desteğiyle yürütülen proje hakkında merak edilenler yazımda. 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa; 27 bankanın desteğiyle “İşimi Yönetebiliyorum” projesini hayata geçirdi.

KOBİ’lerin, mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan “İşimi Yönetebiliyorum” proje lansmanı ve proje kapsamında verilen ilk eğitim 13–14 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

İşimi Yönetebiliyorum projesi ile KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amaçlanıyor. Proje kapsamında, bu yıl sonuna kadar Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde konferans ve eğitimler düzenlenmesi ve proje ile 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. 

“İşimi Yönetebiliyorum” Ortaklık Yapısı ile Benzersiz bir Model 

Ortaklık modeli ile benzer projelerden farklılaşan “İşimi Yönetebiliyorum” projesi; özel sektör, sivil toplum, uluslararası organizasyon ve akademi olmak üzere dört farklı disiplini bir araya getiriyor. 27 bankanın bir araya gelerek projeyi fonlaması ise dünyada benzersiz bir model. 

Proje ortaklık yapısına göre iş ortaklarının sorumluluk sınırları da çiziliyor. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) projenin uygulanması, Türkiye çapında hedeflenen KOBİ’lere ulaşılması, takip edilmesinden sorumlu iş ortağı. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), projeye uluslararası uzmanlığını katarken, her bir proje ortağının proje içindeki rolüne de rehberlik edilmesinden sorumlu. 

Projeyi destekleyen 27 üye bankayı temsil eden Visa Türkiye ise; strateji, uzun dönemli planlama ve projenin değerlendirmesinden sorumlu olacak.

İşimi Yönetebiliyorum Projesi Hayata Geçti.

Etkileşim Odaklı Dijitalleşme ve Finansal Disiplin Eğitimleri 

“İşimi Yönetebiliyorum” eğitimleri dijitalleşme ve finansal disiplin olmak üzere iki modülden oluşuyor. Eğitim içerikleri, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde öğretim üyeleri tarafından sunuluyor. Katılımcıların interaktif bir tartışma ortamı ile kendi işleri hakkında pratik ve faydalı bilgiler almalarını da mümkün kılan eğitimler, başarı hikayelerini de derinlemesine inceleniyor ve katılımcıların kendi iş geliştirme planını yapmaları için fırsatlar yaratıyor. İlk modülde finansal disiplini sağlamak için gereken bilgiler verilirken, ikinci modülde dijital dünyayı tanımak, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemler anlatılıyor. 

TÜRKONFED ve TÜSİAD Üyeleri Mentörlük Yapacak

Projede TÜRKONFED ve TÜSİAD üyesi başarılı iş insanlarının “co-pilot”luk görevi üstlenerek, mentörlük desteği de verilmesi sağlanacak. İşimi Yönetebiliyorum Projesi mentörlük desteği ile hem KOBİ’ler hem de ülke ekonomisi için başarılı örnekler yaratılarak, işletmelerin yol haritası çıkarılacak. 

İşimi Yönetebiliyorum Proje Lansmanı

İşimi Yönetebiliyorum Kampı öncesinde gerçekleşen lansman, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas’ın katılımı ile gerçekleşti. 

Lansmanda ilk olarak BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan söz aldı. 

Antalya’nın Türkiye’nin en rekabetçi sekizinci ili olduğunu, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile öne çıkan Antalya’nın, son 20 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ile dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, “Günümüzde sürdürülebilir kalkınma yerelden başlıyor. Kentlerin marka gücüyle, ülkelerinin rekabetçiliğine katkı yaptığı gerçeğini göz ardı etmeden hareket etmek zorundayız. Bu gerçekten hareketle öncelikle özel sektörün yetkinliğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak zorundayız.  Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği geliştireceğine, işletmelerimize, dijital devrimin hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına inanıyorum. İşimi Yönetebiliyorum projesinin ulusal tanıtımının kentimizden başlatılmasını da anlamlı ve değerli görüyorum“ dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, 10 yılı aşkın bir süredir yürüttükleri, finansal okuryazarlık alanında kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği “Paramı Yönetebiliyorum” projesini hatırlatarak sözlerine başladı. Ülke çapında finansal okuryazarlık bilinci yaratılmasında önemli bir katkısı bulunan projenin 81 ilde,  2000 gönüllü itirafından verilen eğitimlerle 1.5 milyon genç – girişimci -çiftçi ve kadına dokunduğunun altını çizdi. Global olarak örnek gösterilen “Paramı Yönetebiliyorum” projesinin halen sürdüğünü ve “İşimi Yönetebiliyorum” ile kardeş yeni bir projenin hayata geçmesi konusunda yaşadıkları heyecanı bizlerle paylaştı ve ekledi.

“TÜRKONFED, UNDP iş birliği ve 27 bankanın desteğiyle “İşimi Yönetebiliyorum” projesini başlattık. Amacımız KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak. Tüm dünyadaki şirketlerin %90’ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın %50 ila 60’ını sağlayan KOBİ’ler global ekonomilerin itici gücü konumundalar. Bu ekosistemin önemli bir oyuncusu olan Visa dünya çapında 200’ü aşkın ülkede, 16 bin banka ve finansal kuruluş iş ortaklığında 3,4 milyar Visa logolu kartı 54 milyon işyeri ile buluşturan bir ticaret ağını temsil ediyor. Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyoruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ticaretin kolaylaşmasını sağlıyoruz. İşimi Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden bir yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz” dedi.

“TÜRKONFED Türkiye’nin mozaiğidir.” 

Merve Tezel’in ardından TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, federasyonları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan:

“Günümüzün küresel rekabetçiliğinde, ülkelerin yanı sıra kentler, sektörler ve işletmeler kora kor bir yarış içinde. Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm süreci, bu yarışın belirleyici unsuru olurken; yerelde bunun belirleyici aktörü ise KOBİ’ler olacak gibi görünüyor. Bu yarışta Türkiye olarak; ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerimizin; rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız. KOBİ’lerimizin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını sağlayarak, geleceğin dünyasına hazırlamak, ekonomimizin, sürdürülebilirlik anahtarıdır. 

KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri; nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Üretim ve sanayinin, dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, KOBİ’lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturuyor. İşini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin sadece nicelik değil niteliklerini geliştirmek üzere çok paydaşlı projelerin hayata geçmesi gerekiyor. Küresel sorunlar, kapsayıcı iş birlikleri ile küresel çözümleri de beraberinde getiriyor. İşimi Yönetebiliyorum Projesi, TÜRKONFED’in Anadolu’daki yaygın ve etkin üye yapısını, UNDP’nin uluslararası bilgi birikimi ve networkü ile birleştirirken; ülkemizin en güçlü finans kurumlarını tek çatı altında temsil eden Visa’nın yanı sıra akademik yetkinliğiyle öne çıkan Boğaziçi Üniversitesi’ni bir araya getirmesiyle de etkinliğini pekiştiriyor”. 

BM Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. “Paramı Yönetebiliyorum” projesinde Visa ile iş birliği yapan UNDP Mukim Temsilci Claudio Tomasi, UNDP ve Türkiye’deki çalışmalarını, projeye desteklerinin detaylarını bizlerle paylaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi:

“İşimi Yönetebiliyorum küresel çapta bir model haline gelecektir”

Açılışta konuşan program ortaklarından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, oluşturulan ekosistemin öneminin altını çizdi ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin küresel çapta bir model haline gelebileceğini belirterek şunları kaydetti: “KOBİ’ler için yeni teknolojiler, piyasa verilerine ve müşterilere daha ucuza ulaşabilme, finansmana erişimde yeni yollar bulma ve daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunuyor. Yeni teknolojiler sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor, daha hızlı ödeme alabiliyor ve global piyasalara daha kolay entegre olabiliyoruz. Ancak her KOBİ bu fırsatlardan otomatik olarak yararlanma imkanı bulamıyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan firmalar dijital çağa da uyum sağlamakta zorlanacak. Dominant oyuncuların kontrolüne giren yeni piyasa şartlarında oluşan ‘platform ekonomisinin’ KOBİ’leri daha kırılgan hale getirdiği de dikkatten kaçırılmamalı. Bu ortamda iş dünyasında oluşacak ekosistemler, her ölçekten şirketin yeni teknolojilerle ve dijital dönüşümle uyum içinde evrilmesinde çok etkili olabilir. Bugün bu açıdan çok anlamlı bir iş birliği için bir aradayız. Bu iş birliği, uluslararası ve ulusal bilgi birikimini ve kaynakları bir araya getirerek KOBİ’lerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılması ile bugünün ve geleceğin ekonomisinin gerçeklerinin doğurduğu ihtiyaçları karşılamalarına yardımcı olacak. UNDP olarak böyle bir işbirliğinin içinde yer alıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve İşimi Yönetebiliyorum platformunun, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarılmasına özel sektörün katkısı bağlamında küresel anlamda da bir model haline geleceğini düşünüyoruz.”

KOBİ Profil Araştırması Sonuçları

Tomasi’nin ardından Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas önderliğinde yapılan araştırmanın saha uygulaması İpsos tarafından gerçekleştirilen “KOBİ Profil Araştırması Sonuçları” paylaşıldı. 

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin profilini belirlemek, yapısal özellikleri ve gelişmişliklerini incelemek üzere gerçekleştirilen araştırma, KOBİ’lerin finansmana erişim, yönetim kalitesi ve dijital teknolojilerin kullanımı konusunda kapsamlı bir analiz sunuyor.

KOBİ Profil Araştırması Sonuçları

Genel Hatları ile KOBİ Profili 

KOBİ Profili anketi IPSOS araştırma şirketi tarafından Ocak ve Şubat  2019 aylarında kotalı bir örnek planı ile tesadüfi olarak seçilmiş firmalarda firma yöneticisi ve/ veya sahibi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 1005 şirket görüşme yapıldı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 70’inde çalışan sayısı 10-19 arasında gerçekleşti. Çalışan sayısı 100’ün üzerinde olan şirketlerin sayısı 30 oldu. Şirketler 12 ilden seçildi. 1005 şirketin içinde imalat sanayinin payı yüzde 24, inşaat ve ticaret sektörlerinin payı yüzde 21, ulaştırma ve depolamanın payı yüzde 6, diğer hizmet sektörlerinin payı ise yüzde 27 civarında oldu.

Yönetim Pratikleri

 • %85’i kayıt tutuyor
 • %68’i performans takibi yapıyor. %91’i bu değerlendirmeleri çalışanları ile paylaşmıyor
 • %92’si satış takibi yapıyor
 • %89’u nakit akışını izliyor
 • %85’i karlılığını takip ediyor
 • %40’ı ihracat yapıyor, ihracatın cirolarındaki payı %13

E-Ticaret

 • %48’inin internet üzerinden satışı yok
 • %57’si internet üzerinden alım yapmıyor

Dijitalleşme

 • %74’ünün e-mail hesabı, %67’sinin web sitesi, %63’ünün sosyal medya hesabı ve %38’inin mobil sitesi var
 • %55’i dijital reklam ve pazarlama kullanmıyor
 • Yaklaşık %30’u sosyal medya platformlarını reklam ve pazarlama amaçlı kullanıyor 
 • %62’si işini mobil bir uygulama ile desteklemiyor.

Araştırma sonuçları doğrultusunda 6 potansiyel iyileştirme alanı tespit edilmiş: 

 • İş geliştirme planı yapmak
 • En az 3 performans göstergesi belirlemek ve bunları çalışanlarla paylaşmak
 • Hedef belirlemek ve takip etmek (1-3 yıl)
 • Yeni nesil dijital iş modelleri kullanmak
 • Dijital pazarlama kullanımını artırmak
 • E-ticareti artırmak, bu sayede yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmak

Dijital Dinamik #KOBİ’ler Eğitim ve Araştırma

Lansmanda son olarak Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan ile Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören, “Dijital Dinamik #KOBİ’ler Eğitim ve Araştırma” projesi kapsamı hakkında bizi bilgilendirdi. Etkileşim ve artı değer yaratma odaklı “İşimi Yönetebiliyorum” eğitimleri dijitalleşme, iş planı ve finansal disiplin  olmak üzere üç modülden oluşuyor.

Eğitim içeriği, araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri tarafından iki temel noktaya odaklanarak geliştirilmiş. 

Dijital Dinamik #KOBİ’ler Eğitim ve Araştırma Projesi

İlk modülde finansal disiplini sağlamak için gereken bilgiler veriliyor. İkinci modülde dijital dünyayı tanımak, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemler anlatılıyor. Üçüncü modülde ise finansal özdisiplin, strateji ve muhasebe konularına eğiliyor.

İçerikler Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde gerçek hayat deneyimine sahip uzman öğretim üyeleri tarafından sunuluyor. Aynı zamanda interaktif bir tartışma ortamı ile katılımcıların kendi işleri ile ilgili pratik ve faydalı bilgiler almaları sağlanıyor. Uzman konuklar ile başarı hikayeleri derinlemesine inceleniyor ve katılımcıların kendi iş geliştirme planını yapmaları için fırsat sunuluyor.

Konu KOBİ’ler olunca akademisyenlerin işi çok zor. Ben sosyal sorumluluk bilinci ile KOBİ’lerin işletmelerini büyütmelerine katkı sağlamak amacıyla Küçük İşletmeler için Sosyal Medya kitabını yazmış ancak kitabımı KOBİ’lere okutmayı pek başaramamıştım. Kitabımın üçüncü baskısı tükenmek üzere ancak kitabı satın alanlar reklam ajansı çalışanları ve bireysel kullanıcılardan oluşuyor. 

İşimi Yönetebiliyorum Kampı

Lansmanın ardından 13–14 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen “İşimi Yönetebiliyorum Kampı” ile ilk eğitimlerin verilmesine başlandı. İlk gün katılma şansı bulduğum eğitimler, mevcut dinamikler ışığı altında işletmelere yol haritası sunuyor. Kamp sonunda sertifika alacak olan tüm katılımcıların çok şanslı olduğunu belirtmek isterim. Umarım ileride programa dair tüm dersler açık kanallar üzerinden tüm KOBİ’lere ulaşabilecek halde paylaşılabilir. Türk ekonomisine can veren ve zorlu koşullarda bile ayakta kalmasını bilen tüm KOBİ’lere faydalı olması dileğiyle. 

  2Yorum

 1. Pingback: 2019 Yılı Etkinlikleri - Fundalina

 2. Pingback: Visa İnovasyon Programı ilk dönemini tamamladı - Fundalina

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir